API manuals

xroom.app API manuals
Manual de API del servidor
  • Puede revisar el manual completo de la API del servidor de xroom.app aquí: a través de GitHub
  • Manual de API de plugins
  • Puede revisar el manual completo de la API de plugins de xroom.app aquí: a través de GitHub